Συντονιστικό κέντρο

 

Tο συντονιστικό κέντρο της Emergency Help λειτουργεί 24/7 και είναι στελεχωμένο με έμπειρο, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η κάθε κλήση που έρχεται στο συντονιστικό κέντρο της Emergency Help διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο πλήρωμα, που πραγματοποιεί τη διακομιδή, με τα στοιχεία του περιστατικού καθώς και ανάλογη φόρμα που αφορά στον τρόπο διακομιδής, σύντομο ιστορικό του περιστατικού, υπάρχοντα προβλήματα υγείας και ο λόγος μεταφοράς.