Στόλος ασθενοφόρων & επάνδρωση

 

Η Emergency Help διαφοροποιείται στο χώρο της σε επίπεδο ποιότητας, υπηρεσιών, τιμολόγησης και καινοτομίας. Λειτουργεί με σύγχρονο στόλο ψηφιακά εξοπλισμένων ασθενοφόρων, τελευταίας τεχνολογίας με πλήρη, εξελιγμένο ιατρικό εξοπλισμό που ελέγχεται και ανανεώνεται διαρκώς.

Σε όλα μας τα ασθενοφόρα διαθέτουμε υγειονομικό εξοπλισμό κατάλληλο για υψηλών απαιτήσεων διακομιδές ασθενών, ανάλογο με εξοπλισμό μονάδων εντατικής θεραπείας. Οι κινητές ιατρικές μονάδες στελεχώνονται από εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και από πληρώματα - διασώστες, όλοι απόφοιτοι του ΙΕΚ ΕΚΑΒ καθώς και με Νοσηλευτές, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των διακομιδών και των αεροδιακομιδών.

Ο Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου και οι Νοσηλευτές, λειτουργώντας είτε αυτόνομα είτε υπό τις εντολές του ιατρού, συμμετέχει στην αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων στον τόπο του συμβάντος και στη σταθεροποίηση και διακομιδή του οξέως πάσχοντος στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.

Μέσω της πρόσληψης έμπειρου και υψηλής ποιότητας προσωπικού παρέχουμε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στους ασθενείς μας. Οι επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες συνίστανται στις ακόλουθες:


 • Συμβάλλουν στη διατήρηση και προαγωγή της υγείας
 • Εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής για τους ίδιους και τους ασθενείς
 • Εκτιμούν την υγεία και την ανθρώπινη υπόσταση
 • Γνωρίζουν τις παρεμβάσεις - τεχνικές που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων και τις εφαρμόζουν με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες ή τις οδηγίες του ιατρού της ομάδας
 • Επιδεικνύουν επαγγελματισμό και ευπρέπεια στη συμπεριφορά τους προς τον ασθενή
 • Αναγνωρίζουν τα βασικά συμπτώματα των οξέων καταστάσεων που απαιτούν επείγουσα φροντίδα
 • Εφαρμόζουν τα επικαιροποιημένα πρωτοκόλλα για την προ-νοσοκομειακή αντιμετώπιση των διαφόρων καταστάσεων
 • Παρέχουν βοήθεια στο γιατρό σε επείγουσες ιατρικές ενέργειες
 • Συμμετέχουν σε ομάδες με φορείς άλλων υπηρεσιών και εφαρμόζουν τα επικαιροποιημένα πρωτοκόλλα για την αντιμετώπιση απωλειών υγείας λόγω μαζικών ατυχημάτων ή καταστροφών
 • Εφαρμόζουν τους χειρισμούς για τη βασική υποστήριξη της ζωής - Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Στηρίζουν ψυχολογικά τους ασθενείς και τις οικογένειές τους
 • Χρησιμοποιούν τα συστήματα παροχής επείγουσας φροντίδας σύμφωνα με τα εγχώρια και διεθνή δεδομένα
 • Ενεργούν σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας
 • Συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ: όλοι οι Νοσηλευτές διαθέτουν μέσο όρο εμπειρίας 5 χρόνια σε ΜΕΘ & ΤΕΠ, ενώ οι Διασώστες κατά μέσο όρο 7 χρόνια ενεργούς εμπειρίας στην προνοσοκομειακή αντιμετώπιση.